Vállalatirányítás

Ha át akarod látni és kézben akarod tartani a cégedben zajló folyamatokat.

2019-ben a sikeres vállalkozások titka a Vállalatirányítási rendszer!

Lásd át a cégedben zajló folyamatokat

A Galeus WIS a Webshark által fejlesztett vállalatirányítási rendszer, ERP. Segítségével kézben tarthatod céged valamennyi ügyviteli folyamatát. Naprakész információkhoz juthatsz - akár távoli eléréssel is - a cégben zajló eseményekről, az ERP/vállalatirányítási rendszerben található projektek technikai és számviteli helyzetéről.

Alakítsd ki a saját CRM-ed!

A CRM rendszer egyedi paraméterekkel történő kialakítása lehetővé teszi, hogy az alapbeállítások elvégzését követően teljes egészében lefedje az üzleti folyamataid sajátosságaiból adódó struktúrát és 100%-al növeld céged értékesítési hatékonyságát!

A Galeus WIS vállalatirányítási rendszer további előnyei

 • Egyszerűen használhatod a céged szervezeti felépítésének minden szintjén
 • Minden munkafolyamatod pontosan lefedhető
 • Mérhetően növekszik az értékesítésed hatékonysága
 • Egyedi jogosultság állítható be minden felhasználó számára, így adott funkciók, területek külön kezelhetőek
 • Visszakövethető - a CRM változáskövető rendszere segítségével minden felvitt adat, módosítás visszakereshető
 • Problémamegoldó - minden felmerülő probléma, folyamat kezelhető
 • Moduláris - igény esetén új modulok, folyamatkezelők illeszthetőek az ERP rendszeredbe
 • Egységes - logikusan felépített, a felhasználó az egyik modulban szerzett rendszerhasználati tudását a másik modulban ugyanazon elv alapján alkalmazhatja
 • Skálázható - a céged bővülése esetén is megfelelően bővíthető, átalakítható, egyedi igényekre szabható vállalatirányítási rendszer.
 • Nyitott - szükség esetén cégedben használt más rendszerekhez illeszthető, kapcsolható
 • Bárhonnan elérhető - jogosultsággal rendelkező személyek távolról is elérhetik a CRM rendszert
 • Biztonságos
 • Jól támogatott - megfelelő supporttal rendelkezik

Elégedett ügyfeleink

Ezúton szeretnénk közös együttműködésüket megköszönni, ami most már több mint egy éves múltra tekint vissza. Közösen, a cégünkre optimalizált, komplex Galeus vállalatirányítási program nélkülözhetetlenné vált a napi munkánkban. A fejlesztett program nélkül már kezelhetetlen lett volna egy ekkora méretű és forgalmú cég napi irányítása és raktárának üzemeltetése. Köszönjük a Webshark összes munkatársának segítőkészségét,rugalmasságát,problémáink megoldása során mutatott együttműködő készségét, és professzionális szakmai tudását.

Kollarits Kft.
Lepold Gábor
cégvezető

Vállalatirányítási rendszer - Technológia

Architektúra

A rendszer PHP programnyelven készül, az adatok MySQL adatbázisban tárolódnak. A teljes vállalatirányítási rendszer, ERP Linux alapon fut, és böngészőből elérhető.

Változáskövetés

A Galeus WIS ERP rendszer minden menüpontban, funkcióban történő változást nyilvántart és a változásokat valamennyi menüpont alján megjeleníti.

JOGOSULTSÁGOK

A vállalatirányítási rendszer vezérlése önálló felhasználók számára biztosított jogosultsági rendszerrel történik. Valamennyi felhasználó egyedi felhasználónévvel és jelszóval léphet az ERP rendszerbe.

ONLINE KÖRNYEZETFÜGGŐ HELP

A felhasználó valamennyi funkciónál a segítség gombra kattintva az adott menüpont használatához kap azonnali támogatást, valamint példákat.

Alapvető funkciók

A rendszer működése során minden esemény archiválható, így bármilyen módosítás visszakereshető, nyomon követhető. A felhasználók csak authentikáció után léphetnek a rendszerbe, így minden módosítás végrehajtója nyilvántartható.

Időmérő alkalmazás

A felhasználók számára a Galeus WIS vállalatirányítási rendszer olyan önálló applikációt biztosít, amivel az egyes személyek saját feladataikat, napi időbeosztásukat nyilvántarthatják.

VÁLLALATIRÁNYÍTÁSI RENDSZER - Modulok

Munkaügy

A vállalatirányítási rendszer, ERP rendszer alapbeállítása során első lépés a munkaügyi adatok kitöltése. A rögzített, aktív státuszba kerülő felhasználók a rendszerbe az itt definiált jelszavukkal léphetnek, és jogosultságuknak megfelelően elérhetik a vállalatirányítási rendszer menüpontjait és funkcióit.

A rendszer munkaügy modulja segítségével a következő feladatok végezhetőek el:

 • Munkaügy
 • munkatársak nyilvántartása
 • munkatársakhoz kapcsolódó dokumentumok nyilvántartása
 • munkavállalók szabadságainak nyilvántartása
 • munkakörök, munkacsoportok kialakítása
 • szabadság kéréssel kapcsolatos szabályok létrehozása
 • fizetések rögzítése, nyilvántartása
 • szankciók, prémiumok rögzítése, nyilvántartása
 • távollétek rögzítése, kezelése
 • álláshirdetések nyilvántartása
 • álláshirdetésre jelentkezők adatainak, státuszaik kezelése, nyilvántartása

Adminisztráció

A vállalatirányítási rendszer adminisztráció moduljának segítségével történik valamennyi, a céghez beérkező, vagy a cégtől kimenő dokumentum nyilvántartása.

Segítségével az alábbi feladatok végezhetőek el:

 • beérkező dokumentumok nyilvántartása, nyomon követése
 • kimenő dokumentumok nyilvántartása, nyomon követése
 • automatikus értesítés küldése a munkavállaló számára, akinek a dokumentum érkezett
 • beérkező/kimenő dokumentumok, file-ok ügyfélhez, projecthez rendelése

Naptár

A vállalatirányítási rendszer, ERP naptár moduljába a cég életével kapcsolatos események rögzíthetők. A modul kezeli az adott eseményhez tartozó erőforrások foglalását: munkatársak, helyszín, egyebek.

A naptár modul segítségével a következő feladatok végezhetőek el:

 • naptári események nyilvántartása
 • események megjelenítése napi, heti, havi és lista nézetben
 • erőforrások foglalása
 • rendszeres, állandó események rögzítése
 • feladat elvégzésére figyelmeztető felugró ablak beállítása
 • automatikus tiltások, engedélyezések beállítása, kezelése

Belső levelezés

A modul minden módosítást, értesítést belső üzenet formájában küld a vállalatirányítási rendszer felhasználója részére.

Segítségével:

 • valamennyi, az ERP rendszerben történő változásról értesül az adott eseménnyel kapcsolatban álló összes felhasználó
 • belső értesítést - levelet - küldhetnek egymásnak a munkavállalók
 • minden változásról azonnali értesítést kapnak
 • beállítható, hogy csak belső értesítést kérnek-e, vagy a rendszer e-mailben is továbbítsa az üzenetet a címzett számára.

Ügyfélkezelés

A vállalatirányítási rendszer ügyfélkezelő modulja a céggel kapcsolatban álló beszállítók és vevő partnerek nyilvántartási felülete. Segítségével és pontos kitöltésével egyszerűen elérhetők, átláthatók és visszakereshetők az ügyfél adatok.

A modul segítségével megoldható feladatok:

 • ügyfelek nyilvántartása
 • ügyfélcsoportok kialakítása
 • ügyfélhez rendszer tudástár nyilvántartása
 • kapcsolattartók, ügyfélszolgálati munkatársak adatainak és elérhetőségeinek kezelése
 • számlázási, postázási címek nyilvántartása
 • felhasználó által definiált egyedi adatok nyilvántartása
 • ügyfélhez tartozó dokumentumok nyilvántartása, kezelése
 • ügyfélhez, viszonteladóhoz rendelt szerződések nyilvántartásának lehetősége, lejárati értesítő beállításának lehetőségével

Projektkezelés

A modulban a cég szervezettségének és munkafolyamatainak megfelelően projektek rögzíthetők. Projekt lehet bármely egység, amely több részfeladatra bontott, és a cég munkatársai egyedi folyamat alapján végzik. Például egy gyártó tevékenységet folytató cégnél projekt lehet a megrendeléstől a végtermék átadásáig tartó folyamat.

A vállalatirányítási rendszer, ERP rendszerben rögzített projektek különböző ütemekre bonthatók, és az ütemek feladatai több résztvevő bevonásával elvégezhetők.

Valamennyi részfolyamatra igaz, hogy:

 • a benne szereplő személyek kommunikálni tudnak egymással, egy közös üzenőfal felületén
 • az ütemek egyes részeinek teljesítése után az arra jogosult személy az adott részfeladatot lezárhatja
 • a rendszer kezeli az ütemhez rögzített határidőket, és ezek lejárata esetén értesítést küld
 • az ütemekhez költségek rögzíthetőek különböző költséghely szerinti bontásban
 • a résztvevők számára jelentéstételi kötelezettség írható elő, ezek az ütemek adatlapján megtekinthetőek
 • az ütemekre fordított munkaidő a rendszerben rögzíthető.

Az előre definiált projekteken kívül a modulba kisebb feladatok, hibajegyek rögzíthetőek, ticket rendszer formájában. A ticket rendszer segítségével a munkatársak egymásnak feladatokat rögzíthetnek.

A feladat elvégzése során a modul biztosítja a következő lehetőségeket:

 • a felhasználók a feladat kapcsán kommunikálhatnak egy közös üzenőfal felületen
 • a rendszer méri az adott feladat megoldására fordított időt
 • biztosítja a feladatok bevonásának lehetőségét különböző projektekbe
 • lezárási lehetőséget biztosít a feladat megoldása után, illetve abban az esetben, ha az nem kivitelezhető
 • nyilvántartást vezet és értesítést küld, amennyiben a feladat nem készül el határidőre
 • biztosítja a feladatok jó átláthatóságát és visszakereshetőségét

Dokumentumtár

A cégben használt dokumentumok, standard nyomtatványok, állandó anyagok nyilvántartására szolgál.

Előnyei:

 • segítségével mindig a legfrissebb változat elérhető az egyes dokumentumokból - verziókövetés
 • a cég távoli elérésre jogosult munkavállalói akár cégen kívülről is megtekinthetik, használhatják a dokumentumokat
 • a már nem használatos állományok archiválhatóak, így bármikor visszakereshetők.

Készlet - termékkezelés

A vállalatirányítási rendszer készlet/termékkezelő modulja lehetőséget biztosít a cég által használt teljes termékrendszer kezelésére.

A nyilvántartás felépítése:

 • a termékek 4 szintű kategóriarendszerbe rögzíthetőek
 • valamennyi kategóriaszint alá tartozó termékekhez egyedi paraméterek rendelhetők
 • tetszőleges számú kategória hozható létre, tetszőleges számú és típusú paraméterrel
 • képek, videók, dokumentumok kezelhetőek a termékeknél
 • öröklődő paraméterrendszer: a felső szintnél beállított paraméterek az alsóbb szinteken is érvényesek lesznek
 • a termékek különböző variációinak nyilvántartása, például eltérő szín vagy kiszerelési egység esetén
 • cikkszám, árak kezelése
 • minimum készlet kezelése
 • tetszőleges számú raktár kezelése - fizikai és logikai raktárak
 • teljes körű anyagmozgás kezelése:
  • raktári bevételezések - beszállítás, leltár, visszáru, stb.
  • kivételezések - szállítólevél, selejtezés, számla
  • számlázás
 • rendelés állomány kezelése
  • vevő által történő készletfoglalások, megrendelések
  • beszállító által történő megrendelések

Számlázás

A vállalatirányítási rendszerben a számlák kiállítása a hatályos jogszabályok szerint:

 • vevőnyilvántartás az Ügyfélkezelő modulban
 • tetszőleges fizetés módok állíthatóak be
 • raktárak kezelése a készlet- termékkezelés modulban
 • automatikus sorszámozás
 • lerontás, stornó funkciók
 • proforma számla
 • szállító levél kezelése – bizományos értékesítés
 • visszakeresések
 • egyedi megrendelést követően lehetőség nyílik az ERP rendszer számlázás moduljának tetszőleges számlázó és pénzügyi rendszerrel történő összekötésére.

Pénzügy

A vállalatirányítási rendszerben a számlák kiállítása a hatályos jogszabályok szerint:

 • vevőnyilvántartás az Ügyfélkezelő modulban
 • tetszőleges fizetés módok állíthatóak be
 • raktárak kezelése a készlet- termékkezelés modulban
 • automatikus sorszámozás
 • lerontás, stornó funkciók
 • proforma számla
 • szállító levél kezelése – bizományos értékesítés
 • visszakeresések
 • egyedi megrendelést követően lehetőség nyílik az ERP rendszer számlázás moduljának tetszőleges számlázó és pénzügyi rendszerrel történő összekötésére.

Kintlévőség kezelő rendszer

A vállalatirányítási rendszer szerviz moduljának segítségével egy tetszőleges szerviz által felügyelt funkciók kezelhetők:

 • készülékek érkeztetése
 • iktatás, garanciajegyek kezelése, lejárat nyilvántartása
 • adott készülékre fordított szerviz munkaidő nyilvántartása
 • anyagfelhasználás nyilvántartása, összeköttetésben a készletkezelő modullal
 • alkatrészlista nyilvántartás
 • beszállító partnerek nyilvántartása
 • alkatrész rendelési modul beszállítók felé
 • készülék továbbítás kezelése
 • vevők részére státuszinformációk, státuszjelentések küldése
 • átadás/átvétel kezelése

Szerviz modul

A vállalatirányítási rendszer szerviz moduljának segítségével egy tetszőleges szerviz által felügyelt funkciók kezelhetők:

 • készülékek érkeztetése
 • iktatás, garanciajegyek kezelése, lejárat nyilvántartása
 • adott készülékre fordított szerviz munkaidő nyilvántartása
 • anyagfelhasználás nyilvántartása, összeköttetésben a készletkezelő modullal
 • alkatrészlista nyilvántartás
 • beszállító partnerek nyilvántartása
 • alkatrész rendelési modul beszállítók felé
 • készülék továbbítás kezelése
 • vevők részére státuszinformációk, státuszjelentések küldése
 • átadás/átvétel kezelése

Sales modul

A vállalatirányítási rendszer, ERP moduljának segítségével a cégeknél jelen lévő értékesítési csoport tevékenysége kezelhető:

 • igényfelmérés
 • árajánlatadás
 • szerződéskötésv
 • árajánlat, szerződésmódosítások, verziókezelések
  • kommunikáció nyilvántartása
  • kiküldött, vissza nem érkezett árajánlatok, szerződések
 • viszonteladók kezelése
 • értékesítői aktivitás előírás, figyelés, számonkérés
 • tárgyalások eredményességének nyilvántartása
 • gépkocsi futás Google Maps alapján
 • projektkezelés

Minőségügy

A vállalatirányítási rendszer minőségügyi moduljában az ISO által előírt szabályoknak megfelelően kezelhetők a cég életével kapcsolatos események:

 • minőségügyi kézikönyv verzióinak kezelése
 • minőségügyi oktatások tervezése, szervezése, nyilvántartása
 • intézkedési terv rögzítésének lehetősége
 • feladatok, intézkedési tervek kezelése, feladatkiosztás

Lekérdező modul

A modul segítségével a már rögzített, nyilvántartott adatok tetszőleges módokon lekérdezhetők a vállalatirányítási rendszerből. Az alaprendszer nem tartalmaz lekérdezéseket. A szükséges listák az ERP rendszer kialakítása és egyeztetése során az ügyféligények alapján készülnek el.

Valamennyi lekérdezésre igaz:

 • tetszőleges intervallumban lekérdezhető
 • .xls és. pdf formátumban is lehetőség van exportálásra
 • Automatizálható: beállítható, hogy a modul előre meghatározott időpontokban a megjelölt célszemélyeknek elküldje a lekérdezések eredményeit
 • egyedi igény és megrendelés esetén az adatok további feldolgozásra alkalmas formátumban is exportálhatóak: pl. xml fájlok

Ajánlat kérés

  Általános adatok

  Hogyan találtál ránk?

  Galeus WIS rendszer

  Megjegyzésed

  A “Kérek árajánlatot” gomb megnyomásával hozzájárulást adsz ahhoz, hogy munkatársunk megkeressen e-mailben vagy telefonon, valamint elfogadod az Adatvédelmi Szabályzatunkat. A megadott adataidat bizalmasan kezeljük, harmadik fél részére semmilyen körülmények között sem adjuk át.

  Széchenyi 2020